Kdo si hraje nezlobí

01. Leden - Měsíc sněhu

1) Pozorujte stopy ve sněhu. 2) Hledejte zámotky a spící hmyz. 3) Vše popište  a namalujte, ale neničte.  4) Doma cvičte uzly a vazby.   Sněhové puzzle (oddechovka) Poznávej státní vlajky (vědomostní)

02. Únor - Měsíc hladu

1) Lyžujte 2) Choďte se sněžnicemi. 3) Hledejte lišejníky. Popište je, vyfotografujte. Neničte je.  4) Prohlédněte si Osiky a snažte se zjistit, proč mají na kmeni jizvy. Každá toho mnoho napovídá. 5) Doma cvičte morseovku.

03. Březen - Měsíc probuzení

1) Proveďte sčítání ptáků ve vašem okolí. 2) V přírodě pátrejte po zvířatech. Stopy popište a namalujte.   Vytvořte si svojí vlastní bramboru (dovednostní) Hledej květinu podle jména (vědomostnní) Šachy (logická)

04. Duben - Měsíc Zelené trávy

1) Všímejte si letního příletu ptáků. 2) Sbírejte jarní květiny. 3) Všímejte si prvních motýlů. 4) Doma si založte herbář a jarní usušené květiny do ní nalepte a popište.     1. Dopravní značky 2. Splašená písmenka

05. Květen - Měsíc sazenic

1) Sbírejte luční a lesní rostliny do herbáře.     Zeměpis pro děti Hledej zvíře podle jména Angličtina - doplňování slov

06. Červen - Měsíc růží

1) Koupejte se, zdokonalujte se v plavání. 2) Cvičte se v odhadování vzdálenností. 3) Naučte se rozeznávat 10 stromů. 4) Tábořte. 5) Sjeďte s rodiči řeku. 6) Choďte na výlety.

07. Červenec - Měsíc bouří

1) Koupejte se.  2) Naučte se 10 trampských k táboráku. 3) Tábořte. 4) Sjeďte s rodiči řeku. 5) Choďte na výlety.

08. Srpen - Měsíc sklizně

1) Pěstujte vodní sporty. 2) Naučte se 10 vodáckých písní. 3) Tábořte.  4) Sjeďte s rodiči řeku. 5) Choďte na výlety.  6) Připravte pro kamarády a kamarádky letní sportovní olympiádu.

09. Září - Měsíc lovu

1) Tábořte.  2) Choďte na výlety. 3) Navštivte hrad, zámek. 3) Vydejte se s rodiči na rozhlednu. 4) Sbírejte pozdneletní rostliny do herbáře.

10. Říjen - Měsíc padajícího listí

1) Pořiďte si sbírku listů a učte se poznávat stromy. 2) Pořiďte si sbírku semen. 3) Učte se vázat uzly. 4) Nacičujte první pomoc.

11. Listopad - Měsíc bláznivý

1) Podnikejte vycházky. 2) Hledejte v přírodě rostliny, které jsou ještě stále zelené. Popište, namalujte či vyfotografujte. 3) Vyzdobte kroniku.

12. Prosinec - Měsíc dlouhých nocí

1) Studujte hvězdy. 2) Podnikejte výpravy do lesa a studujte jehličnaté stromy. 3) Pořiďte si sbírku šišek. 4) Připravte s kamarády a kamarádkami vánoční besídku.   Vánoční oddechovka Vánoční Sněhulákiáda