10. Říjen - Měsíc padajícího listí

10. Říjen - Měsíc padajícího listí

1) Pořiďte si sbírku listů a učte se poznávat stromy.

2) Pořiďte si sbírku semen.

3) Učte se vázat uzly.

4) Nacičujte první pomoc.