09. Září - Měsíc lovu

09. Září - Měsíc lovu

1) Tábořte. 

2) Choďte na výlety.

3) Navštivte hrad, zámek.

3) Vydejte se s rodiči na rozhlednu.

4) Sbírejte pozdneletní rostliny do herbáře.