04. Duben - Měsíc Zelené trávy

04. Duben - Měsíc Zelené trávy

1) Všímejte si letního příletu ptáků.

2) Sbírejte jarní květiny.

3) Všímejte si prvních motýlů.

4) Doma si založte herbář a jarní usušené květiny do ní nalepte a popište.

 

 

1. Dopravní značky

2. Splašená písmenka