Září - Měsíc lovu

13.02.2011 10:04

 

Září - Měsíc lovu:

Tábořte.  Choďte na výlety.

Navštivte hrad, zámek.

Vydejte se s rodiči na rozhlednu.

Sbírejte pozdneletní rostliny do herbáře.