Jedeme na vodu

14.02.2011 12:35

    Vybírat si můžete mezi romantickými říčkami proplétající se malebnou krajinou, kde nenarazíte ani na živáčka, můžete si sjet jednu z oblíbených a hojně navštěvovaných řek s vybavenými kempy a zastávkami s hospůdkami, jako jsou Vltava, Lužnice, Berounka, Sázava či Ohře a nebo si své umění vyzkoušet na některém z umělých kanálů.

     Řada oblastí v okolí vodních toků patří mezi cenné přírodní lokality s místy nenarušené přírody. Tyto oblasti s často původními lesními porosty, vzácnou flórou a faunou, bývají převážně součástí chráněných území přírody, kde je nezbytné respektovat omezení dané zákonem o ochraně přírody či z nařízení orgánů přírody. Měli byste tábořit pouze na vyhrazených místech - tábořištích, kempech apod.

     Způsoby, jak se dostat s lodí dostat na řeku, je několik. Nejjednodušší přeprava je u lodí nafukovacích, se kterými se dostanete téměř kamkoliv. V případě, že máte loď pevnou, nabízí se několik způsobů dopravy.

     Nejobvyklejší je doprava autem, ať už na střeše vozidla či na přívěsu. Pokud je aut více, lze s nimi sjet do cíle, jedním pak vyjet k počátku výletu a po sjezdu řeky se pro auto vrátit.

     Mnozí návštěvníci pak s oblibou využívají vodácké zájezdy, které zařídí vše potřebné - od zapůjčení lodi, dopravy případně i pojištění. K přepravě lodi je možné také využít vlaku v létě. jako spěšninu.

      K nakládce a vykládce lodí je vyčleněn určitý počet nádraží.

      U mnohých řek pak cesta vlaku vede podél vodních toků (např. Sázavský Pacifik, u Berounky apod.)

      Obtížnost řek je rozdělena do několika kategorií tzv. alpské hodnocení řek.  Klidné až mírně proudící řeky mají tři stupně - ZWA (stojatá voda - jezera, přehrady), ZWB (klidná voda - slabě proudící voda), ZWC (mírně proudící) a rychle tekoucí a divoké řeky mají šest stupňů - WW I (lehká), WW II (mírně těžká), WW III (těžká), WW IV (velmi těžká), WW V (mimořádně těžká), WW VI (hranice sjízdnosti).

     Dále pak jsou používány pro jemné rozlišení znaménka + (větší obtížnost) a - (menší obtížnost).

      U všech typů se předpokládá znalost plavání nebo použití plovací vesty. 

     Rafty jsou na klidných řekách (do WW I-) nevhodné, protože mají velký odpor vůči vodě a více se na něm napádlujete, než na obyčejné kánoi.

      Od obtížnosti WW II je lépe již používat uzavřenou loď nebo raft či kajak.

       Nejdůležitějšími orientačními body při plavbě po řece jsou: jezy, mosty a přítoky.