Obtížnost

14.02.2011 12:43

Obtížnost

 

ZWA – STOJATÉ VODY

Neproudící nebo jen nepatrně proudící toky – přehrady. jezera apod..

Nároky: bez nároků

Vybavení: otevřené lodě všech typů

 

ZWB – KLIDNÉ VODY

Slabě proudící toky (2 – 3 km/hod.). Přehledné.

Nároky: bez nároků

Vybavení: otevřené lodě všech typů

 

ZWC – MÍRNĚ PROUDÍCÍ VODY

koryto přehledné, rychlost proudu 3 – 5 km/hod. bez překážek a peřejí. Přehledný tok.

Nároky: znalost základního záběru a řízení lodi, riziko při "cvaknutí" minimální, samo-záchrana snadná.

Vybavení: otevřené lodě všech typů

 

WW I – LEHKÁ OBTÍŽNOST

koryto: malé peřeje s pravidelnými vlnami a pravidelnými proudnicemi. Přehledné, užší meandrující toky (časté meandry s rychle tekoucí vodou) s břehovými porosty. Nároky: znalost ovládání lodě na tekoucí vodě, riziko při plavání, samo-záchrana snadná.

Vybavení: otevřená loď zajištěná proti potopení, plovací vesta a helma.

 

WW II – MÍRNĚ TĚŽKÁ OBTÍŽNOST

koryto: větší peřeje s vlnami, široké dobře čitelné průjezdy v zablokovanějším korytě, užší koryto s malými peřejemi s nutností rychlejších reakcí.

Nároky: znalost ovládání lodi na peřejnaté vodě, riziko při plavání malé.

Vybavení: otevřená loď zajištěná proti potopení (doporučena uzavřená), plovací vesta a helma.

 

WW III -  TĚŽKÁ OBTÍŽNOST

koryto: peřeje s vyššími nepravidelnými vlnami, středně zablokovaný terén, peřeje v meandrech s menší přehledností.

Nároky: znalost techniky i taktiky jízdy na divoké vodě. Vybavení: zavřené lodě, plovací vesta a helma, doporučen neopren.

 

WW IV – VELMI TĚŽKÁ OBTÍŽNOST

koryto: velké a silné peřeje s velkými vlnami, možnost zablokovaného koryta s úzkými průjezdy se stupni a skluzy.

Nároky: znalost techniky a taktiky na těžké vodě, nutná trénovanost a zkušenost, riziko pro plavce střední až velké, samo-záchrana je komplikovaná.

Vybavení: zavřená loď, plovací vesta a helma, neopren.

 

WW V – MIMOŘÁDNĚ TĚŽKÁ OBTÍŽNOST

koryto: velké víry, válce, vysoké stupně, velká rychlost proudu, možnost nepřehledného zablokování. Nároky: s velkými zkušenostmi, znalost eskymáka. Vybavení: zavřená loď, plovací vesta a helma, neopren.

 

WW VI – HRANICE SJÍZDNOSTI

koryto: velmi obtížný vodní terén a množství překážek. Nároky: s velkými zkušenostmi, znalost eskymáka. Vybavení: zavřená loď, plovací vesta a helma, neopren.