Napoleonská bojiště u Chlumce

11.08.2011 16:47

V okolí obcí Chlumec, Přestanov, Stradov, Žandov a Telnice zuřila v roce 1813 po Slavkovu druhá největší bitva napoleonských válek na rakouském území. 29. - 30. 8. 1813 proběhla bitva u Přestanova a Chlumce. Tyto bitvy připomínají:

1. ruský pomník z let 1835 až 1837 v Přestanově, kde je také hromadný hrob tisíců padlých vojáků všech armád

2. monumentální secesní pomník v Chlumci z r. 1813 při úpatí vrchu Horka. Strop pamětní síně pomníku je pokryt freskou od malíře Karla Krattnera.

Po těchto bitvách následovala celá řada místních potyček, které vyvrcholily 16. - 17. 9. 1813 další větší bitvou u Varvažova. I tuto bitvu připomínají hned dva pomníky:

1. pomník z r. 1817 na památku účasti pruských vojsk v bitvě u Chlumce v srpnu 1813

2. pomník s podobiznou velitele rakouských vojsk generála Hieronyma Colloredo-Mansfelda, který zde 17. září 1813 odrazil útok francouzských vojsk, v čele s francouzským císařem Napoleonem I. (pomník z r. 1822). Porážka Francouzů spojeneckými rakousko-prusko-ruskými vojsky znamenala definitivní zmaření snahy Napoleona o proniknutí do nitra Čech a předznamenala i jeho porážku v bitvě národů u Lipska.

Systematickou prohlídku bojiště nám umožní naučná stezka.

Podrobný popis trasy naučné stezky naleznete v tipu Po stopách bitvy u Chlumce.