Hrusice

10.04.2012 10:31

Výstava modelů Josefa Jedličky - modely hrusických domků a postav z Ladových obrázků umístěné v budově obecního úřadu.

Kostel sv. Václava - vystavěn již před r. 1200, nachází se zde unikátní románský ústupkový portál červeného pískovce i barokní oltář 18. stol.

Památník Josefa Lady - stálá expozice díla Josefa Lady a jeho dcery Aleny Ladové.
Hospoda u Sejků - je známá především z Ladova obrazu Vesnická rvačka.