Horní Blatná – Vlčí jámy

15.03.2011 19:52

Naučná stezka seznamuje s okolím starého hornického města Horní Blatná v Krušných horách, kraji s dávnou a bohatou hornickou minulostí.  Provede nás územím jam a propadlin, s podzemím protkaným sítí šachet a štol. Navštívíme umělé vodní dílo Blatenský příkop, a vrchol Blatenského vrchu s rozhlednou.


    Co vás na stezce čeká?

    Výchozím místem naučné stezky je Horní Blatná. V jejím okolí se nacházely jedny z  nejvýznamnějších cínových dolů v oblasti.

    Kromě těžby cínu se zde dobývaly i kobaltové a stříbrné rudy.

    Mnoho pozůstatků hornické činnosti se zachovalo dodnes – v podobě terénních nerovností (rýžovnické jámy, haldy vyrýžované hlušiny apod.), unikátních propadlin rozsáhlých podzemních prostor bývalých dolů (Ledová a Vlčí jáma, dnes území přírodní památky Vlčí jámy), a Blatenského vodního příkopu, který přiváděl z Božího Daru do Horní Blatné vodu potřebnou pro zpracování vytěžené rudy.

    K těžbě v okolí pozdější Horní Blatné docházelo již ve 14. století, ale pouze v malém měřítku. Na přelomu 15. a 16. století došlo ke zvýšenému zájmu o cín, což si vyžádalo otevření nových dolů, a také založení stálého osídlení. Horní Blatná je původní hornické město, založené na pravoúhlé uliční síti v roce 1532. Dominantou náměstí je kostel sv. Vavřince, původně dřevěný, dnes po barokní přestavbě z druhé poloviny 18. století. Horní Blatná je městskou památkovou rezervací.
    Na co se můžete těšit?

    Blatenský vodní příkop

    – významná technická památka, která přiváděla vodu z říčky Černé u Božího Daru do Horní Blatné. Kanál byl zbudován mezi lety 1540–1554 kvůli nedostatku vody po prudkém rozvoji těžby cínových rud. Voda byla potřebná pro praní vytěžené rudniny a pohon strojů. Umělý vodní příkop dosahuje délky 12 kilometrů a maximální šíře 2 metry (většinou je užší). Mezi lety 1995–2000 došlo k jeho celkové rekonstrukci. Dnes podél něj vede naučná stezka Blatenský vodní příkop.

    Ledová jáma

    – 15 m hluboká úzká propadlina, která je pozůstatkem dolu Jiří, dnes zčásti zasutá kameny uvolněnými ze stěn. Vzhledem k profilu průrvy se tu vytváří teplotní režim s velmi nepatrným oběhem vzduchu, takže se zde uchovává po celý rok tzv. jeskynní led. Dnes je součástí přírodní památky Vlčí jámy.

    Blatenský vrch

    – 1043 m n. m. Na vrcholu stojí 21 metrů vysoká dřevěná rozhledna, postavená r. 1913. Měla by být v sezóně o víkendu otevřená (v době naší návštěvy nebyla).

    Vlčí jáma

    – původně podzemní prostora dolu Wolfgang, dnes bizarní rozsáhlá skalní jáma, vzniklá propadem poddolovaného terénu. V propadlině jsou vidět zbytky starých zřícených chodeb a komor.

    Důl Wolfgang

    byl jedním z největších dolů hornoblatenského revíru. Dosahoval hloubky až 85 metrů, což byl na tu dobu značný rozměr. Území je dnes rovněž součástí přírodní památky Vlčí jámy.
    Základní údaje o stezce

    Stezka prochází severním okolím obce Horní Blatná (cca 25 km od Karlových Varů). Jezdí sem autobus i vlak (trať Karlovy Vary–Potůčky), auto je možné zaparkovat na náměstí.

    Naučná stezka je dlouhá 4–5 km. Nalezneme na ní 7 stanovišť s informačními panely, s texty v češtině a němčině.

    Trasa stezky je středně náročná – její výraznější převýšení je dáno výstupem od města k vrcholu Blatenského vrchu. Z něj pak trasa sestupuje zpět do výchozího místa.

    K naučné stezce byl vydán tištěný průvodce „Naučná stezka Horní Blatná – Vlčí jámy“ (vydal ONV Karlovy Vary, 1984). Ještě v roce 2004, při naší návštěvě, byl k dostání v místním Muzeu těžby cínu (7. zastávka naučné stezky).


    Zastavení
    Vítáme Vás v Horní Blatné
    Cínová ložiska
    Blatenský vodní příkop
    Lesy
    Ledová jáma
    Vlčí jáma
    Dům č. 127
    Trasa stezky

    Začíná na náměstí v Horní Blatné, za kostelem sv. Vavřince (zastávka 1).

    Dále vede po žluté turistické značce kolem bývalého dolu Konrád (zastávka 2) k Blatenskému vodnímu příkopu (zastávka 3).

    Poté stezka stoupá lesem (zastávka 4) na zalesněný Blatenský vrch (1043 m n. m.) s dřevěnou rozhlednou.

    Od rozhledny klesá dolů k Ledové jámě (zastávka 5).

    Jednou z nejpůsobivějších zastávek na naučné stezce je jistě Vlčí jáma (zastávka 6).

    Odtud míří naučná stezka znovu do Horní Blatné, k měšťanskému domu č. 127 (dnešní Muzeum těžby cínu), kde nalezneme poslední zastávku (zastávka 7).

    Zdroj: www.naucnoustezkou.cz