Boreč

11.08.2011 21:06

Naučná stezka

Boreč

planek_nahled.gifVýchozím bodem je autobusová zastávka v Režném Újezdě. Stezka vede přes vrchol Borečského vrchu v délce asi 3km a je okružní. Má celkem 8 (+1 úvodní) zastávek. Provoz je celoroční. Stezka je zaměřena na botaniku, zoologii, ekologii a geologii. Stezka je určena pro pěší turisty, její náročnost je střední, čas který budete potřebovat pro prohlídku je asi 2 hodiny. Zajímavostí jsou výduchy teplého vzduchu (ventaroly) na vrcholu kopce a jsou nejnápadnější za mrazu. Správcem stezky je CHKO České středohoří.

 

Zastávky:

  1. Sesuv: zvětráváním znělcových hornin Borečského vrchu vznikly droliny, které tlačí svou tíhou na snadno rozbředávající jílovité a slínovité usazeniny křídového stáří; občas dojde k utržení části svahu.
  2. Suť na severovýchodním úpatí: deskový rozpad trachytoidních hornin, okraje suti zpevňují břízy, jeřáby a lípy; na vlhčích místech se hojně vyskytuje lomikámen trsnatý, zahliněná suť hostí koniklec otevřený, koniklec luční český, hvozdík pyšný, hořeček zahořklý, řeřišník srstnatý.
  3. Suťový les s lípou: konečná fáze zarůstání sutí.
  4. Vyhlídka: zřízena nad horní hranou bývalého drobného lomu; omezený rozhled, instalován panel s pohledovou výsečí.
  5. Ventaroly: úniky teplého vlhkého vzduchu z uměle rozšířených ústí puklinového systému na temeni Borečského vrchu.
  6. Teplomilná doubrava na jižním svahu: ve srovnání s Lovošem ochuzená o druhy vyžadující vyšší obsah vápníku v půdě.
  7. Vyhlídka k východu: na úpatí Borečského vrchu se otevírá pohled na prostor bitvy u Lovosic (1. října 1756), v pozadí silueta chemického kombinátu v Lovosicích.
  8. Chladná suť na úpatí Borečského vrchu: dolní vyústění puklinového systému s letním únikem chladného a vlhkého vzduchu; výskyt podhorských a horských druhů mechů.

Pro obě naučné stezky je vydán společný tištěný průvodce k podrobnějšímu informování náročnějších turistů. Označení stezek v terénu je provedeno bílými čtverci s úhlopříčným zeleným pruhem. Při jejich návštěvě budete procházet územím státních přírodních rezervací. Neodbočujte proto do volného terénu, nepoškozujte vybavení stezek, neznečišťujte jejich okolí.

 

zdroj: https://www.lovosice.net