05. zastavení

11.08.2011 15:09

Páté zastavení "Jak se do Krkonoš vloudila bída" najdete cestou ke kostelu u bývalého skokanského můstku, kde ještě v šedesátých letech minulého století trénovala naše reprezentace. Opět se o mnoho víc o tomto našem dnes již historickém sportovišti dozvíte z informační tabule KRNAP tamtéž.