SPECIÁLNĚ VYZNAČENÉ TRASY

11.08.2011 14:24

#"Mikešova cesta" z Hrusic do Říčan. Trasa asi 20 km dlouhá, na které se nachází 12 zastavení s tabulemi. Na nich naleznete úryvky z Ladova Mikeše spolu s krásnými obrázky, které se vztahují k místům, kde Mikeš prožíval svá dobrodružství. Trasa bude otevřena v květnu 2005. 

"Pohádkové Hrusice". Pět informačních tabulí umístěných na významných místech v Hrusicích Vám připomene nejznámější pohádkové příběhy z děl Josefa Lady, které se v jeho rodné obci odehrávají. Tabule budou nainstalovány v květnu 2005.