PRO MILOVNÍKY PŘÍRODY (15 km)

11.08.2011 14:21

#Struhařov, aut. zastávka (0 km) - (žlutá) rozc. Na Zvánovickém potoce (1,5 km) - (zelená vpravo) Zvánovice - rozc. za mlecími kameny (3 km) - vlevo po značené cyklotrase č. 0023 - za Voděradským rybníkem vlevo na červenou (3,7 km) - po červené dojdete na naučnou stezku, která poté pokračuje po modré (9,5 km) - (žlutá vlevo) rozcestí (12 km) - (silnice) Struhařov, aut. zastávka (15 km).

Voděradské bučiny jsou jedny z mála lesních porostů v okolí prahy, které nebyly narušeny působením člověka. Naučná stezka Vás zavede do nejzajímavějších míst tohoto mohutného lesního komplexu. Trasa vede kolem označeného archeologického naleziště a také kolem kulatých kamenů, které připomínají kameny mlýnské. Podle odborníků jsou to kameny mlecí, které soužily k drcení neželezných rud.

  • Doprava: Do Struhařova jezdí autobus z pražské stanice metra Skalka.