Osecká stezka

11.08.2011 16:16

Naučná stezka okolím Oseka začíná i končí jižně od železniční stanice Osek. Měří asi 10 km a má 11 zastávek.Je zaměřená na zoologii, ekologii, geologii, paleontologii a historii.

1. zastavení - pomník Nelsonské katastrofy

2. zastavení - manufaktura: První nejstarší manufaktura v Čechách, založena již roku 1697. Dodnes se dochovaly dvě budovy a vodní nádrž.

3. zastavení - pokusná plocha ochrany mravenců

4. zastavení - Salesiova výšina: Bizarní skalní bloky v bukovém lese, s otisky sladkovodních mlžů.

5. zastavení - Krušnohorský zlom: Příkrá rulová skalní stěna.

6. zastavení - štoly po stříbronosném dolování: Do štoly Čertova díra za třicetileté války sedlák Krawatt z Loučné za pomoci svých čeledínů házel mrtvé švédské vojáky,které se jim podařilo zabít.

7. zastavení - Krásná vyhlídka: Daleký rozhled do okolí

8. zastavení - zimoviště netopýrů

9. zastavení - Vrása: Různě velké kamenné vrásy,které jsou dokladem geologického procesu v prvohorách - jedna z nich vyhlášena chráněným přírodním výtvorem.

10. zastavení - Vlčí důl : Přírodní rezervace k ochraně staré bučiny.

11. zastavení - hrad Osek - Rýzmburk

zdroj: www.turistik.cz