Morseova abeceda, Pochodové značky, Obrázkové písmo

13.11.2010 15:00

Morseova abeceda

 

Pochodové znacky

Obrázkové písmo