Köglerova naučná stezka

11.08.2011 16:42

Köglerova naučná stezka je nejstarší naučnou stezkou v Čechách. Leží ve Šluknovském výběžku mezi městem Krásná Lípa a východním okrajem Národního parku České Švýcarsko.

Přírodovědnou vycházkovou trasu vyznačil Rudolf Kögler ze Zahrad u Krásné Lípy po několikaleté přípravě na počátku 40. let 20. století. Kromě autora se na ní finančně podílely dva turistické spolky a některé obce z regionu, přispěli i dobrovolní dárci. První slavnostní průchod stezkou se uskutečnil 12. října 1941.

Trasa v délce 12 km vedla od Vápenky u Doubice přes Kyjov a Kyjovské údolí do obce Vlčí Hora. Kögler ji vždy na počátku jara znovu osazoval 70 dřevěnými, precizně provedenými informačními tabulemi a ukazateli (s německými texty). Osobně provázel zájemce o průchod stezkou, výklad o přírodních zajímavostech poskytovali i další odborníci. Stezka byla v provozu až do jara 1945. Po válce se Köglerovi obnovit stezku nepodařilo, přestože začal připravovat českou verzi informačních tabulí. V roce 1949 zemřel.

Teprve v r. 2003 začala příprava obnovy stezky, a to v rozšířené podobě. Dokončena byla v roce 2006 (slavnostně otevřena 13. srpna). Město Krásná Lípa ji zřídilo v rámci projektu „Centrum Českého Švýcarska“ s finanční podporou Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj ČR za spolupráce s potomky R. Köglera, správami chráněných oblastí a řadou dalších institucí.

[editovat] Trasa

 

Stezka je okružní o délce cca 20 km. Začíná a končí v Krásné Lípě. Dalšími výchozími místy jsou Vápenka, Kyjov a Vlčí Hora. Část trasy (Kyjovské údolí a od Kamenného vrchu k Vlčí Hoře) prochází Národním parkem České Švýcarsko.

Z východiště na krásnolipském náměstí trasa vede přes městský park a lesopark, odbočuje severozápadně směrem na Kamennou Horku a pak se stáčí znovu na jih k přírodní rezervaci Vápenka. Odtud až do Vlčí Hory s malými odchylkami kopíruje původní trasu ze 40. let., tj. severně do rekreační osady Kyjov a po výstupu na pískovcové skály s Kyjovským hrádkem a sestupu do Kyjovského údolí k říčce Křinice se vrací ke Kyjovu; pokračuje na sever pod Kamenný vrch a do Vlčí Hory. Z obce výstup k rozhledně na Vlčí hoře. Poté jihovýchodním směrem přes Zahrady, Sněžnou a hrádek Krásný Buk se vrací do Krásné Lípy.

[editovat] Informační panely

 

Na trase stezky je umístěno 39 informačních panelů:

 

    Mezi východišti Krásná Lípa a Vápenka: Městský park - Horniny Krásnolipska - Rybník Oko - Carl Dittrich (hrobka průmyslníka a mecenáše) - Rododendronová vyhlídka - Lesopark - Šluknovský výběžek (geologie oblasti) - Räumichty (lesní pozemky přetvářené k zemědělskému využití) - Využití dřeva (zde na ukázku zhotoven milíř a stromový xylofon).

    Mezi východišti Vápenka a Kyjov: Lužický zlom (význačný třetihorní geologický zlom) - Vápenka (těžba jurského vápence) - Význačné druhy (rostlin a živočichů) - Maškův vrch (rumburská žula) - Prokřemenělý pískovec - Lesní škůdci - Peškova stráň (další výskyt jurských vápenců) - Ovocné stromy - Čedič s amfibolitem.

    Mezi východišti Kyjov a Vlčí Hora: Kyjov - Labské pískovce - Lidé v pískovcích (nejstarší osídlení) - Skalní řícení (jeskyně Vinný sklep) - Křinice (říčka a její živočichové) - Dixův mlýn - Bělidla - Jehličnaté stromy - Listnaté stromy - Tektonická zrcadla (geolog. úkaz podél lužického zlomu) - Středověké sklářství - Perm (permské uloženiny podél lužického zlomu) - Žulové horniny.

    Mezi východišti Vlčí Hora a Krásná Lípa: Obec Vlčí Hora - Čedičové vyvřeliny - Veroničina studánka (ve svahu Vlčí hory) - Geologická mapa (technické dílo R. Köglera v obci Zahrady) - Sněžná (osada) - Hrad Schönbuch (Krásný Buk, zřícenina) - Krásný Buk (osada) - Podstávkové domy (lidová architektura).