Jezy

14.02.2011 12:42

Jezy

 

 Stav jezů se vyjadřuje třemi stupni:

1.      Narušený jez – voda protéká trhlinami hrázi jezu což snižuje hladinu a zhoršuje sjízdnost.

2.      Provalený jez – řeka protéká jedním či několika průvaly v hrázi jezu, při vyšší vodě bývá sjízdný, ale vyžaduje od jezdce určitou technickou vyspělost.

3.      Zbytky jezu – tvoří většinou už jen peřej bývají obvykle sjízdné, je však nutno počítat s kameny v řečišti.

Rady a tipy

·        Pro všechny jezy bez propustí platí zásada předem si je pečlivě prohlédnout! 

·        Není bezpečné jezdit do těsné blízkosti koruny jezu!

·        Vyberte si  vhodné a bezpečné místo, kde vystoupíte  a podle situace rozhodnete, zda přenést či sjet.

·        Pozor na oboustranné vysoké navigace před jezem, znemožňující přistát a vystoupit z lodi.

·        Jezy nebo propusti, pod nimiž voda tvoří velké vlny a odtéká od jezu, vás mohou zvrhnout, ale vyplavete.

·        Vyhněte se však všem jezům, pod kterými voda tiše mizí a tvoří pouze vývary. Voda se pod nimi vrací zpět pod přepad a cesta od jezu vede jen spodem u dna (zabalák, vracák). Pomoc posádce převržené lodi je zde téměř nemožná.

·        Na nepřehledných tocích s četnými zákruty, kdy nevíte, co Vás čeká, jezděte, pokud to terén dovolí, nejpomalejší vodou, to je vnitřkem oblouku.   

·        Jste-li v situaci „metr před havárií“ – zbývá poslední možnost NAJET ŠPICÍ! Je neuvěřitelné co loď snese čelním nárazem.

·        Snažte se vyhnout nárazu na překážku v proudu bokem!

·        Při startu i přistávání vždy špičkou lodi proti proudu!